Investerare

Kalender

2023-02-23
Bokslutskommuniké 2022
2023-05-11
Årsstämma
Finansiell kalender

Prenumerera

Få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

IR-kontakt

Håkan Engqvist CEO
hakan.engqvist@emplicure.com

GET STARTED

Do you want to know more?

Contact us today.