Press Releases

PM Emplicure AB (publ) Delårsrapport Q2, 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER:

ANDRA KVARTALET, APR-JUN 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,4 (-1,1) MSEK.
· Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -7,7 (-1,1) MSEK
· Kassaflödet uppgick till -6,2 (-1,0) MSEK
· Resultat per aktie -0,71 (-0,10) SEK
· Bolaget genomförde en ny-/spridningsemission som övertecknades och inbringade 39,8 MSEK före emissionskostnader (inbetalning från fondkommissionären inkom 21 juli)
· Emplicure noterades på Nasdaq First North Growth Market, med ticker EMPLI

FÖRSTA HALVÅRET, JAN-JUN 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,2 (-2,2) MSEK.
· Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -9,0 (-2,2) MSEK
· Kassaflödet uppgick till 3,3 (2,0) MSEK
· Resultat per aktie -0,82 (0,20) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS SLUT

· Teckningsoptionerna som ingick i emissionen handlas på Nasdaq First North GM
· Förhandsbesked om godkänt patent i USA avseende Inhalation av läkemedel har erhållits

Delårsrapporten återfinns på Bolagets hemsida: https://investor.emplicure.com/financial-reports/

Emplicures aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (EMPLI).

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl 08:30.

För ytterligare information:

Torbjörn W. Larsson, VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
E-post: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson, CFO
Tel: +46 (0)72 33 68 68
E-post: aln@emplicure.com

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel 08-5030 1550 och via e- post på ca@mangold.se

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

2021-12-22
Regulatory

Emplicure AB has developed the formulation of Empli03 to be used for GMP manufacturing for the first clinical study. Agreement has been signed with Quotient Sciences, UK, who will be responsible for the manufacturing and will also perform the first pharmacokinetic study.

2021-12-21
Regulatory

Emplicure AB announces today that the Nomination Committee for the annual general shareholders meeting (AGM) in April 2022 is formed. The Nomination Committee consists of representatives nominated by the three largest shareholders per the last bank-day in the third quarter, as well as the Chairman of the Board. Emplicure's three largest shareholders, also the founders, have agreed to vote as one, in order to to give preference for more shareholders.

2021-12-10
Regulatory

Emplicure AB has received issue notification from the US Patent and Trademark Office that a formal approval of the inhalation platform of pharmaceuticals will be issued on December 21, 2021.

2021-11-25
Regulatory

Erik Magnusson appointed new Chief Financial Officer (CFO) in Emplicure AB.

2021-11-19
Regulatory

Following this summer's new share issue and subsequent IPO, we are well equipped. The focus of the third quarter has been on shifting up, and driving the development of the company's two main projects; Empli03, our drug candidate for chronic pain, and Amp01, our oral tobacco-free nicotine product in the form of dry, white pouches as a consumer product. Both projects are developed on our own bioceramic and patented technologies and platforms.

2021-10-06
Regulatorisk

Anna-Lena Nicolson, CFO och medlem i ledningsgruppen i Emplicure AB (publ), har idag beslutat att lämna sitt uppdrag. Anna-Lena kommer att kvarstå som CFO till och med den 31 december 2021. Processen med att rekrytera hennes ersättare har inletts.

2021-09-27
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) har anställt Anna Franzén som Sr. Manager Clinical Projects för att driva och utveckla bolagets kliniska projekt.

2021-08-19
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) meddelar idag att pantentmyndigheten i USA har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende Emplicures patentansökan för "Inhalation av läkemedel".

1
2
3
4

GET STARTED

Do you want to know more?

Contact us today.