Press releases

EMPLICURE INTERIM REPORT JANUARY-SEPTEMBER 2021 - BUILDING A STRONG TEAM AND A FOUNDATION FOR GROWTH

Following this summer's new share issue and subsequent IPO, we are well equipped. The focus of the third quarter has been on shifting up, and driving the development of the company's two main projects; Empli03, our drug candidate for chronic pain, and Amp01, our oral tobacco-free nicotine product in the form of dry, white pouches as a consumer product. Both projects are developed on our own bioceramic and patented technologies and platforms.

Third quarter, 1 July - 30 September 2021

· Net revenue totalled 0.0 (0.1) MSEK

· EBIT totalled -3.7 (-0.8) MSEK

· EBITDA totalled -4.3 (-0.8) MSEK

· Cash flow totalled 20.1 (-0.2) MSEK

· Earnings per share -0.42 (-0.08) SEK

Accumulated, 1 January - 30 September 2021

· Net revenue totalled 0.1 (0.2) MSEK

· EBIT totalled -10.9 (-3.0) MSEK

· EBITDA totalled -13.3 (-3.0) MSEK

· Cash flow totalled 23.4 (1.8) MSEK

· Earnings per share -1.29 (-0.30) SEK

· Emplicure was listed on Nasdaq First North Growth Market

Adviser

Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 015 50, or via ca@mangold.se

For more information, please contact:

Torbjörn W. Larsson
CEO
Phone: +46 (0)70 747 65 99
Email: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson
CFO, Investor Relations
Phone: +46 (0)72 33 68 68
Email: aln@emplicure.com

This information is information that Emplicure AB (publ) is obliged to disclose pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The informationen was submitted for publication, through the agency of the contact persons above, on November 19, 2021 at 08:30 CET.

Emplicure is a pharmaceutical company developing new and innovative drugs by combining existing and approved active substances, and advanced materials science within ceramic biomaterials. The product portfolio is focused on chronic pain, and with abuse deterrent formulations. The wholly owned subisidiary, Amplicon AB develops consumer products, with tobacco-free nicotine as the first product. Emplicure is listed on Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Read more at www.emplicure.com

2021-11-25
Regulatorisk

Erik Magnusson blir ny Chief Financial Officer (CFO) på Emplicure AB.

2021-11-25
Regulatory

Erik Magnusson appointed new Chief Financial Officer (CFO) in Emplicure AB.

2021-11-19
Regulatorisk

Efter sommarens nyemission och efterföljande börsintroduktion står vi starkt rustade. Tredje kvartalets fokus har varit att växla upp, samt driva utvecklingen av bolagets två huvudprojekt; Empli03, vår läkemedelskandidat mot kronisk smärta, samt Amp01, vår orala tobaksfria nikotinprodukt i form av torra, vita snuspåsar som konsumentprodukt. Bada projekten utvecklas pa vara egna biokeramiska och patenterade teknologier och plattformar.

2021-11-19
Regulatory

Following this summer's new share issue and subsequent IPO, we are well equipped. The focus of the third quarter has been on shifting up, and driving the development of the company's two main projects; Empli03, our drug candidate for chronic pain, and Amp01, our oral tobacco-free nicotine product in the form of dry, white pouches as a consumer product. Both projects are developed on our own bioceramic and patented technologies and platforms.

2021-10-06
Regulatorisk

Anna-Lena Nicolson, CFO och medlem i ledningsgruppen i Emplicure AB (publ), har idag beslutat att lämna sitt uppdrag. Anna-Lena kommer att kvarstå som CFO till och med den 31 december 2021. Processen med att rekrytera hennes ersättare har inletts.

2021-09-27
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) har anställt Anna Franzén som Sr. Manager Clinical Projects för att driva och utveckla bolagets kliniska projekt.

2021-08-19
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) meddelar idag att pantentmyndigheten i USA har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende Emplicures patentansökan för "Inhalation av läkemedel".

2021-07-14
Regulatorisk

Som tidigare kommunicerats har Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") genomfört en unitemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 ("Teckningsoptionerna") i samband med en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel med Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market är den 19 juli 2021.

2021-06-23
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel av sin aktie på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är torsdagen den 24 juni 2021.

2021-06-22
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget"), ett läkemedelsbolag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserade på sina patenterade biokeramiska plattformar, offentliggör idag utfallet av Bolagets erbjudande att förvärva nya units i Emplicure i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort, och Erbjudandet till allmänheten i Sverige blev kraftigt övertecknat. Handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market avses inledas torsdagen den 24 juni 2021.

1
2
3

Subscribe

Recieve press releases and reports via email.