Press Releases

Emplicure erhåller förhandsbesked om godkännande av viktigt patent i USA

Emplicure AB (publ) meddelar idag att pantentmyndigheten i USA har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende Emplicures patentansökan för "Inhalation av läkemedel".

Patentmyndigheten i USA, USPTO (United States Patent and Trademark Office), har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende patentansökan för inhalation av läkemedel, nr 16/080,881. Detta innebär att granskningen nu är avslutad och att villkoren för ett godkänt patent är uppfyllda. Ett formellt godkännande förväntas bli klart inom tre månader och patentet kommer att vara giltigt in i år 2038.

"USA är en stor och viktigt marknad för läkemedel och det godkända patentet innebär en stark grund för produktutveckling, utlicensiering och samarbetsavtal av inhalationsläkemedel baserade på våra biokeramiska plattformar" säger VD Torbjörn Walker Larsson.

Torbjörn W. Larsson, VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Epost: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson, CFO
Tel: +46 (0)72 33 68 68
Epost: aln@emplicure.com

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl 08:30.

Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser (Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se).

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt.
Läs mer på www.emplicure.com

2021-12-22
Regulatory

Emplicure AB has developed the formulation of Empli03 to be used for GMP manufacturing for the first clinical study. Agreement has been signed with Quotient Sciences, UK, who will be responsible for the manufacturing and will also perform the first pharmacokinetic study.

2021-12-21
Regulatory

Emplicure AB announces today that the Nomination Committee for the annual general shareholders meeting (AGM) in April 2022 is formed. The Nomination Committee consists of representatives nominated by the three largest shareholders per the last bank-day in the third quarter, as well as the Chairman of the Board. Emplicure's three largest shareholders, also the founders, have agreed to vote as one, in order to to give preference for more shareholders.

2021-12-10
Regulatory

Emplicure AB has received issue notification from the US Patent and Trademark Office that a formal approval of the inhalation platform of pharmaceuticals will be issued on December 21, 2021.

2021-11-25
Regulatory

Erik Magnusson appointed new Chief Financial Officer (CFO) in Emplicure AB.

2021-11-19
Regulatory

Following this summer's new share issue and subsequent IPO, we are well equipped. The focus of the third quarter has been on shifting up, and driving the development of the company's two main projects; Empli03, our drug candidate for chronic pain, and Amp01, our oral tobacco-free nicotine product in the form of dry, white pouches as a consumer product. Both projects are developed on our own bioceramic and patented technologies and platforms.

2021-10-06
Regulatorisk

Anna-Lena Nicolson, CFO och medlem i ledningsgruppen i Emplicure AB (publ), har idag beslutat att lämna sitt uppdrag. Anna-Lena kommer att kvarstå som CFO till och med den 31 december 2021. Processen med att rekrytera hennes ersättare har inletts.

2021-09-27
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) har anställt Anna Franzén som Sr. Manager Clinical Projects för att driva och utveckla bolagets kliniska projekt.

1
2
3
4
5
6

GET STARTED

Do you want to know more?

Contact us today.