Press releases

Emplicure enters evaluation agreement with a global healthcare company

Emplicure has signed a collaboration agreement with a global company for product evaluations. The aim with the project is to evaluate the use of Emplicure's platforms based on ceramic materials for oral delivery of the company's probiotic bacteria.

2021-06-07

Idag, måndagen den 7 juni 2021, inleds teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av Emplicure AB (publ)s ("Emplicure" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper fram till och med torsdagen den 17 juni 2021.

2021-06-02
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionsn av units i samband med den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet" respektive "Nasdaq First North"). Tillväxtprospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.emplicure.com, samt kommer finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se.

2021-06-01
Regulatorisk

Styrelsen i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om cirka 39,8 MSEK, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 ("Erbjudandet").

2021-01-22

Emplicure has completed funding of 11,75 MSEK through convertibles.

2019-06-05

Emplicure was selected as one of the bests Scandinavian startups in the European HealthCatapult (EHC) programme. They will now be one of the companies to represent EIT Health Scandinavia in the semifinals in Europe. In the first selection round held in Stockholm the 27th of May Susanne Bredenberg, CEO of Emplicure, was pitching in front of an experienced jury.

1
2

Subscribe

Recieve press releases and reports via email.